DE | EN | CS

www.express-umzug.eu | Váš odborník na přemístění

Telefon

+49 (0) 961 206 481 79

Location

V celé České republice

a v celé Evropě

Öffnungszeiten

24hodinová služba

Pondělí – Neděle

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto stránkách?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromážděny na jedné straně, které nám sdělíte. To může být z. Můžete se například zabývat údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další data jsou shromažďována automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto informací je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše data?

Část údajů je shromažďována, aby bylo zajištěno bezchybné poskytování webových stránek. Další data lze použít k analýze chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte kdykoliv právo na bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pro tento účel a pro další otázky týkající se ochrany údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Dále máte právo odvolat se k příslušnému orgánu dohledu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje analýzy a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit chování při surfování. To se děje především u cookies a tzv. Analytických programů. Analýza chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze sledovat zpět k vám.

Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace o těchto nástrojích a jejich možnostech odvolání naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro co je používáme. To také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. V případě komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Poznámka pro odpovědný subjekt

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Express Umzug s.r.o.
Americka 204/20
35101 Frantiskovy Lazne, CZ
Jednatelé:  Thiemo Eisenhut und Walter Schröder

Telefon: +49 (0) 961 206 481 79
E-Mail: info@express-umzug.eu

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy apod.).

Zrušení souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování dat, která byla provedena do odvolání, není tímto zrušením dotčena.

Právo vznést námitky proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímých zásilkách (článek 21 nařízení o DPH)

Pokud zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, lze nalézt v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitky, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom mohli poskytnout důkazy o přesvědčivých legitimních důvodech ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracováním za účelem vymáhání, výkonu nebo obhajoby právních nároků ( Námitka podle čl. 21 Abs. 1 DSGVO).

 

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány k provozování direct mailů, máte právo kdykoli vznést námitky ke zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud vznesete námitky, vaše osobní údaje nebudou dále použity pro účely přímé reklamy (námitky podle čl. 21 odst. 2 zákona o DPH).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo odvolat se k orgánu dohledu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů. Právo na odvolání není dotčeno jinými správními nebo soudními opravnými prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly automaticky, samy nebo třetí straně ve standardním strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jinou odpovědnou osobu, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované spojení je indikováno adresním řádkem prohlížeče, který se mění z „http: //“ na „https: //“ a ikonou zámku v panelu prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám poskytnete, nemohou třetí strany číst.

Informace, blokování, vymazání a opravy

V rozsahu platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně poskytnout informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pro další informace o osobních údajích nás prosím kdykoliv kontaktujte na adrese uvedené v otisku.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v otisku. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud popíráte přesnost svých osobních údajů uložených u nás, obvykle potřebujeme čas k ověření. Po dobu trvání auditu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování dat.
 • Pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje, ale potřebujete jej uplatnit, hájit nebo vymáhat právní nároky, máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje omezeny, místo aby byly vymazány.
 • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být učiněna rovnováha mezi vašimi zájmy a našimi zájmy. Pokud není jasné, které zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje použity pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro důležité veřejné zájmy Evropské unie nebo členského státu.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

sušenky

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „Session cookies“. Po skončení vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy v zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v jednotlivých případech, aby bylo možné v určitých případech přijímat soubory cookie nebo při zavírání prohlížeče obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies. Zakázání cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Funkce nákupního košíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO uloženo. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky správné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu chování při surfování), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovávány odděleně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. Souborů protokolu serveru, které nám prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • operační systém
 • Adresa URL odkazujícího uživatele
 • Název hostujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Sběr těchto údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek – za tímto účelem musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

kontakt

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazníku, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy za účelem zpracování žádosti av případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat, která byla provedena do odvolání, není zrušením dotčena.

Údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo vynechání účelu ukládání dat (např. Po vyplnění požadavku). Povinná zákonná ustanovení – zejména retenční lhůty – zůstávají nedotčena.

Poptávka e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo faxem, Vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost) bude uložena a zpracována námi za účelem zpracování vaší žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo se vyžaduje k provedení předsmluvní akce. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 DSGVO) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. F) zákona o DPH), protože máme oprávněný zájem na účinném Zpracování žádostí adresovaných nám.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, zrušení vašeho souhlasu se skladováním nebo vynechání účelu ukládání dat (např. Po vyplnění vaší žádosti). Povinné zákonné předpisy – zejména zákonné lhůty uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Registrace u Facebook Connect

Místo registrace přímo na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat u Facebook Connect. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na Facebooku a kliknete na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ / „Připojit se přes Facebook“, budete automaticky přesměrováni na platformu Facebook. Zde se můžete přihlásit pomocí svých údajů o používání. To spojí váš Facebook profil s našimi webovými stránkami nebo službami. Tento odkaz nám poskytuje přístup k vašim datům uloženým na Facebooku. Jedná se především o:

 • Jméno Facebook
 • Facebook profil a titulní obrázek
 • Facebook Cover
 • E-mailová adresa na Facebooku
 • Facebook-ID
 • Facebook přátelé seznamy
 • Facebook líbí (líbí se)
 • narozeniny
 • sex
 • země
 • jazyk

Tyto údaje slouží k nastavení, poskytování a přizpůsobení účtu.

Registrace u služby Facebook-Connect a související operace zpracování dat jsou založeny na vašem souhlasu (článek 6 (1) a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Další informace naleznete v podmínkách používání služby Facebook a zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku. Naleznete je na adrese: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ und https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Funkce komentářů na této webové stránce

Kromě komentáře bude funkce komentáře na této stránce obsahovat také informace o tom, kdy byl komentář vytvořen, e-mailovou adresu a, pokud nejste anonymní, uživatelské jméno, které jste si vybrali.

Doba skladování připomínek

Připomínky a související údaje (např. IP adresa) jsou uchovávány a uchovávány na našich webových stránkách, dokud komentovaný obsah nebyl zcela vymazán, nebo pokud nebyly komentáře vymazány z právních důvodů (např. Urážlivé komentáře).

Právní základ

Poznámky jsou uloženy na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat není tímto zrušením dotčena.

Zpracování dat (údaje o zákazníkovi a smlouvě)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze do té míry, do jaké jsou nezbytné pro založení, obsah nebo úpravu právního vztahu (akciové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl službu využívat nebo účtovat.

Shromážděná zákaznická data budou vymazána po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní retenční lhůty zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží

Osobní údaje předáváme pouze třetím stranám, pokud je to v průběhu smlouvy nezbytné, například společnostem pověřeným dodávkou zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Přenos vašich dat třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nenastane.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží

Osobní údaje předáváme pouze třetím stranám, pokud je to v průběhu smlouvy nezbytné, například společnostem pověřeným dodávkou zboží nebo bance odpovědné za zpracování platby. Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Přenos vašich dat třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nenastane.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.
Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme pouze třetím stranám, pokud je to v průběhu smlouvy nezbytné, například u banky odpovědné za zpracování plateb.

Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste s přenosem výslovně souhlasili. Přenos vašich dat třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nenastane.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Sociální média

Zásuvné moduly Facebook (jako tlačítko & Sdílet)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook pluginy mohou být rozpoznány logem Facebook nebo „Like-Button“ („Like“) na našem webu. Přehled pluginů Facebook naleznete zde:: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook obdrží informace, které jste navštívili na našich stránkách, s vaší IP adresou. Pokud kliknete na Facebook „Like-Button“, když jste přihlášeni na svůj Facebook účet, můžete propojit obsah našich stránek s vaším Facebook profilem. V důsledku toho může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek si neuvědomujeme obsah přenášených dat a jejich používání Facebookem. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil vaši návštěvu na naše stránky k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhláste se z uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebook je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o co nejširší viditelnost v sociálních médiích.

Google+ Plugin

Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Shromažďování a sdílení informací: Pomocí tlačítka Google + můžete zveřejňovat informace po celém světě. Tlačítko Google + vám a ostatním uživatelům poskytne personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá informace, které jste dali +1, k obsahu a informacím o stránce, kterou jste viděli při kliknutí +1. Vaše +1 se mohou objevit jako vodítka spolu s vaším jménem profilu a fotografií ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo kdekoli jinde na webových stránkách a reklamách na webu.

Společnost Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšila služby Google pro vás a ostatní. Chcete-li použít tlačítko Google +, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který má alespoň název zvolený pro daný profil. Tento název bude použit ve všech službách Google. V některých případech může tento název také nahradit jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím účtu Google. Identita vašeho profilu Google může být zobrazena uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo mají od vás jiné identifikační údaje.

Shromážděné informace: Kromě výše uvedených účelů budou poskytnuté informace použity v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Google může publikovat souhrnné statistiky o aktivitě uživatelů + 1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo partnerské webové stránky.

Použití pluginu Google + je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o co nejširší viditelnost v sociálních médiích.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky využívají funkcí remarketingu služby Google Analytics s možnostmi služeb Google AdWords a DoubleClick v různých zařízeních. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce vám umožní spojit reklamní publikum vytvořené pomocí remarketingu služby Google Analytics s možnostmi služby Google AdWords a služby Google DoubleClick v různých zařízeních. Tímto způsobem mohou být na jiném zařízení (např. Tabletu nebo počítači) zobrazeny personalizované reklamní zprávy založené na zájmech, které byly přizpůsobeny na základě předchozího použití a chování při procházení na jednom zařízení (např. Mobilní telefon).

Jakmile dáte svůj souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii prohlížení webu a aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem se stejné osobní reklamní zprávy mohou zobrazit na každém zařízení, ke kterému se přihlašujete pomocí svého účtu Google.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřených společností Google, kteří jsou dočasně propojeni s našimi údaji služby Google Analytics, a definují a vytvářejí publikum pro propagaci reklam napříč různými zařízeními.

Trvalé zrušení remarketingu / cílení mezi zařízeními můžete trvale deaktivovat v účtu Google; následujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromáždění shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete poskytnout nebo od společnosti Google udělit (čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR). Pro operace sběru dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (například proto, že nemáte účet Google nebo máte námitky proti sloučení), je sběr dat založen na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetových stránek má zájem o anonymní analýzu návštěvníků internetových stránek pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tato webová stránka používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Jako součást služby Google AdWords používáme tzv. Sledování konverzí. Po kliknutí na reklamu zobrazenou společností Google je nastaven soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nejsou používány pro osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na těchto webových stránkách a soubor cookie ještě neuplynul, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace získané pomocí souboru cookie konverze se používají ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům bylo sděleno, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránku značky sledování konverzí. Nepřijímají však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete tuto možnost zrušit tak, že jednoduše vypnete soubor cookie sledování konverzí Google prostřednictvím internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele. Do statistik sledování konverzí nebudete zahrnuti.

Ukládání „konverzní cookies“ a používání tohoto nástroje pro sledování jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak webovou stránku, tak její reklamu.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v jednotlivých případech, aby bylo možné v určitých případech přijímat soubory cookie nebo při zavírání prohlížeče obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies. Zakázání cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

6. Plugins a Tools

Google Web Fonts

Tato stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Když vyvoláte stránku, prohlížeč načte požadované webové fonty do vyrovnávací paměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

K tomuto účelu se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím adresy IP. Použití Webových písem Google je v zájmu konzistentní a atraktivní prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, počítač použije výchozí písmo.

Další informace o Webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google Maps

Tyto stránky využívají mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány a uchovávány společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel této stránky nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je pro zajímavou prezentaci našich on-line nabídek a snadné vyhledání míst, které určujeme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S reCAPTCHA chceme ověřit, zda zadávání dat na našich webových stránkách (např. V kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. K tomu reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na webovou stránku. Pro analýzu, reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, čas návštěvníka webu strávený na webových stránkách nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA jsou zcela v pozadí. Návštěvníci stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Zpracování dat vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webového serveru má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před neoprávněným automatickým špehováním a spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.