DE | EN | CS

www.express-umzug.eu | Váš odborník na přemístění

Telefon

+49 (0) 961 206 481 79

Location

V celé České republice

a v celé Evropě

Öffnungszeiten

24hodinová služba

Pondělí – Neděle

Otisk

Informace podle § 5 TMG

Express Umzug s.r.o.
Americka 204/20
35101 Frantiskovy Lazne

Obchodní rejstřík: 32257
Registrový soud: Pilsen

Zastoupeni výkonnými řediteli:
Thiemo Eisenhut a Walter Schröder

Kontakt

Telefon: +49 (0) 961 206 481 79
E-Mail: info@express-umzug.eu

daňové identifikační číslo

Identifikační číslo daně z prodeje podle § 27 zákona o dani z prodeje:
IC04791401

Informace o pojištění profesní odpovědnosti

Jméno a sídlo pojistitele:
Ceská pojistóvna a.s., Praha 1, Spálená 75/16, PSC 113 04, Ceská republika

Platnost pojištění:
Europa

urovnávání sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena v tisku.

Nejsme ochotni nebo povinni účastnit se postupů pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 Abs.1 TMG odpovědní za vlastní obsah na těchto stranách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však my jako poskytovatel služeb nejsme povinni monitorovat přenášené nebo uložené informace třetích osob nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení příslušného porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, nad jejichž obsahem nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Neplatný obsah nebyl rozpoznán v době propojení.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona rozumná. Po oznámení porušení těchto odkazů okamžitě odstraníme.

copyright

Obsah a dílo na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, zpracování, šíření a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely.

Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích osob. Obsah třetí strany je jako takový identifikován. Pokud si stále uvědomujete porušení autorských práv, žádáme o poznámku. Po oznámení o porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.